Pályázatok

Sajtóközlemény
Közlemény bekerülése: 2019.11.20. - Projekt megvalósulása: 2018.06.30.

A rugalmas családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a Bútorg Kft-nél

Kedvezményezett neve: BÚTORG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A rugalmas családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a Bútorg Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 11 019 271 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00482

 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt közvetlen célja a rugalmas foglalkoztatási formák adaptálása a vállalati kultúrába, ezáltal hatékonyabb munkavégzés és munkavállaló teljesítménynövekedés elérése.

A Bútorg Kft. a tervezettnek megfelelően, 2017.07.01-el kezdte projektjét és 2018.06.30-án zárta azt.

Munkahelyi mentor került foglalkoztatásra a sikeres megvalósítás érdekében a projekt kezdete óta, aki munkájával hozzájárult a rugalmas foglalkoztatási formák szervezésének a vállalkozás működésébe való beillesztéséhez.

Beszerzésre került négy laptop és négy nyomtató a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéséhez kapcsolódóan, melyek alapvetően hozzájárulnak távmunka kialakításához.

A munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódóan munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadások és műhelymunkák valósultak meg. A fejlesztés hatására lehetővé válik a rugalmas munkavégzés keretében az otthoni munkavégzés, ami motiváltabbá teszi a dolgozókat és csökkentheti a munkahelyi stresszt, ezáltal segíti a munkaerő hosszútávú megtartását.

Sajtóközlemény
2018.09.05

A BÚTORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kapacitásbővítő beruházása

A BÚTORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. piliscsévi telephelyén 1 db Egyoldalas éllezáró automatát, 1 db SCM TECH Z5 CNC megmunkáló központot, valamint 1 db Leica 3D Disto három dimenziós felmérő eszközt vásárol meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 37,831 millió forintos támogatás segítségével.

A BÚTORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult. Jelenleg 100% magyar tulajdonban van. A társaság fő tevékenységi köre 3101’08 Irodabútor gyártása, melyet a jelenlegi projekt keretében is fejleszteni kíván.

A társaság a projekt megvalósítás által az alábbi célokat kívánja elérni:

A kapacitás bővítés mellett magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékeket kíván előállítani, melyet a jelenlegi eszközparkja nem tesz lehetővé számára. A társaság számára elengedhetetlen szükséggé vált egy olyan CNC megmunkáló központ beszerzése, mely 3D marást is képes végezni, valamint egy olyan éllezáró berendezés üzembe helyezése, mely nullfugás élzárásra képes. A társaság a jelenlegi projekt keretében beszerzésre kerülő gépekkel olyan megrendeléseket is el tud végezni, illetve olyan kiírt pályázatokon is képes indulni, ahol ezeknek a kritériumoknak való megfelelés követelmény. A SCM TECH Z5 öttengelyes CNC vezérlésű megmunkáló központ segítségével a társaság a jelenleg kézi erővel elkészített sablonokat képes automatizált módon elvégezni, ezzel időt megtakarítani, kapacitását növelni. A SCM OLIMPIC K 560 T-ER2 CE normás egyoldalas éllezáró automata speciális PU ragasztási technológiával képessé teszi a társaságot versenyképességének növelésére. A mai piaci igények megkövetelik a magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek előállítását, így az élzárás területén is elvárás a magas minőség, melyet a társaság a gépbeszerzéssel teljesíteni. A Leica 3D Disto nagypontosságú felmérő és kitűző eszköz beszerzése a társaság számára kiemelkedően fontos az egyedi bútorgyártás területén. Az eszköz segítségével a helyszíni felmérés pontossága javul, továbbá mivel az eszköz a tervező auto CAD programmal kompatibilis, így a bútor tervezésekor a helyszíni felmérés eredményei, méretei azonnal elérhetővé válnak.

A pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök korszerűek, az európai minőségi követelményeknek megfelelő berendezések.

A társaság a fejlesztés során beszerzésre kerülő gépeket azonnal hasznosításba veszi, ezért a fejlesztés befejezését követően, azonnal integrálódnak a társaság napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzésre kerülő eszközök működtetéséhez.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, a közel 37,831 millió forint európai uniós támogatás segítségével.”

További információ kérhető:

Szép Zoltán
Elérhetőségeink: telefonszámunk: + 36 (30) 989-3410, e-mail címünk: szepi@butorg.eu
A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-00034
Kezdés időpontja: 2018.09.05.; Támogatás aránya: 45%

Sajtóközlemény
2018.10.05

BÚTORG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN

A BÚTORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. piliscsévi telephelyén 1 db scm Stefani Kd ipari kivitelű élzáró automatát vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.
A BÚTORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult. Jelenleg 100% magyar tulajdonban van. A társaság fő tevékenységi köre 3101’08 Irodabútor gyártása, melyet a jelenlegi projekt keretében is fejleszteni kíván.
A társaság elérni kívánt célja, a korábbi gyártási eljárásának, olyan jelentős méretű újítása, amely, a piacon értékesíthető magasabb hozzáadott értékű, megfelelő minőségű termékek előállítását biztosítja, így lehetősége nyílik megjelenni új piacokon. A piacon egyre inkább elvárás a kiváló minőség. Ez eddig az export piacra volt jellemző, de már a hazai piacon is követelmény. Ezért a társaság jelen projekt keretében technológiai bázisát kívánta fejleszteni.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy scm Stefani Kd ipari kivitelű élzáró automatát, amely képes Pu ragasztásra, így technológiai sajátosságából adódóan a ragasztó térhálósodása után víz, gőz és páramentes bútorlapok is előállíthatóak, ami még tovább növeli a termékek minőségi jellemzőit. Ez olyan új piaci szegmenseket nyit meg a társaság előtt, ahol elvárás a vízhatlan, ezáltal baktériummentes élzárás. A gép az innovatív jellemzői mellett növelni tudja a társaság, termelési mennyiségét azáltal, hogy a megmunkálási sebessége gyorsabb. A berendezés lehetővé teszi több típusú élzáró anyag alkalmazását és az anyagok közti gyors átállást, a gyors anyagfeldolgozást. Javul a termékek minősége, a milliméterpontos megmunkálás miatt.
A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő berendezés.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 15 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projektről bővebb információt a www.butorg.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Szép Zoltán
Elérhetőségeink: telefonszámunk: + 36 (30) 989-3410, e-mail címünk: szepi@butorg.eu
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-00116
Befejezés időpontja: 2018.09.26.;Támogatás aránya: 49%
A támogatás összege: 15 000 000,- Ft